Previous
Next

Marknadsföring på Gotland

Reklam och marknadsföring handlar inte bara om att nå ut, utan även om att ditt företag skall
nå in i människors hjärtan och tankar, deras konsumtionsvanor och värderingar.
När man lyckats med den biten då har man skapat reklam och marknadsföring enligt vårt sett
att se det. Med 20 verksamma år vet vi hur man kommunicerar med gotlänningarna.

Din kompletta mediapartner

• DR tidningar
• Trycksaker
• Kundtidningar

• Reklamkampanjer
• Logotyper/Grafiska profiler
• Adresserad direktreklam

• Oadresserad direktreklam
• Marknadsplanering och mediaval
• Hemsidor och banners