Previous
Next

Mediabolagets egna tidningar

För att hjälpa våra kunder att målinrikta sin annonsering har vi skapat tidningar som är nischade
efter tema och plats. Vi samarbetar med olika skribenter i tidningarna för att ge dom olika karaktär.
Under 2012 kommer vi att ge ut 15 olika tidningar där du kan marknadsföra ditt företag.

Forum Gotland

Forum Gotland

Forum Gotland är ett magasin som mediabolaget ger ut för femtonde året i rad. Tidningen distribueras till samtliga hushåll på Gotland samt i ställ på Visby flygplats. Tidningen kommer ut 10 gånger under 2017 varav en av utgåvorna skickas adresserat till sommargotlänningarnas hemadresser på fastlandet.

Läs senaste numret här ››

Forum Gotland