Våren 2011 gick SM i Orientering av stapeln på Gotland. Mediabolaget fick i uppdrag att göra den officiella programtidningen.

Läs mer

Fastighetsmäklare Leif Bertwig har valt Mediaboalget för sin kundtidning Bostad Gotland

Läs mer

Gotlands ledande resebyrå har vid flertal tillfällen valt kundtidningen för att presentera sitt företag.

Läs mer