Våren 2011 gick SM i Orientering av stapeln på Gotland. Mediabolaget fick i uppdrag att göra den officiella programtidningen.

Läs mer

Fastighetsmäklare Leif Bertwig har valt Mediaboalget för sin kundtidning Bostad Gotland

Läs mer