Våren 2011 gick SM i Orientering av stapeln på Gotland. Mediabolaget fick i uppdrag att göra den officiella programtidningen.

Läs mer

Fastighetsmäklare Leif Bertwig har valt Mediaboalget för sin kundtidning Bostad Gotland

Läs mer

Gotlands ledande resebyrå har vid flertal tillfällen valt kundtidningen för att presentera sitt företag.

Läs mer

Forum Gotland är ett magasin som mediabolaget ger ut för femtonde året i rad. Tidningen distribueras till samtliga hushåll på Gotland samt i ställ på Visby flygplats. Tidningen kommer ut 10 gånger under 2017 varav en av utgåvorna skickas adresserat till sommargotlänningarnas hemadresser på fastlandet.

Läs mer