Forum Gotland är ett magasin som mediabolaget ger ut för femtonde året i rad.
Tidningen distribueras till samtliga hushåll på Gotland
samt i ställ på Visby flygplats.

Tidningen kommer ut 10 gånger under 2017 varav en av utgåvorna skickas adresserat
till sommargotlänningarnas hemadresser på fastlandet.