Forum Gotland är ett magasin som mediabolaget ger ut för femtonde året i rad. Tidningen distribueras till samtliga hushåll på Gotland samt i ställ på Visby flygplats. Tidningen kommer ut 10 gånger under 2017 varav en av utgåvorna skickas adresserat till sommargotlänningarnas hemadresser på fastlandet.

Läs mer